Reset Password

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI TST VILE I APARTMANI

 1. UVODNE INFORMACIJE

TST Villas & Apartments poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju i čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svakodnevnom poslovanju.

Politika privatnosti je temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima unutar tvrtke TST Villas & Apartments.

Ova Politika definira osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima TST Villas & Apartments., kao i zakonskim propisima, najboljom praksom i međunarodno prihvaćenim standardima. Ova Politika privatnosti uključuje zahtjeve Općeg zakona o zaštiti podataka i Provedbenog akta Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, o neprimjeni Direktive 95/46 / (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) te u vezi s Nacionalnim provedbenim aktom Opće uredbe o zaštiti podataka.

Univerzalna uredba o zaštiti podataka sadrži niz pravila kako bi se osiguralo da se obrada osobnih podataka provodi u skladu s pravima i temeljnim slobodama pojedinaca. Također, Opća uredba o zaštiti podataka dopušta slobodno kretanje osobnih podataka unutar EU bez ograničenja i zabrana.

Sukladno članku 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, ovim putem Vas obavještavamo na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka te kako ta prava možete ostvariti.

Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničkih, sigurnosnih i organizacijskih mjera zaštite.

 1. PODACI O PODUZEĆU

Voditelj obrade je TST Villas & Apartments sa sjedištem u Essenu, Holzstrasse 2, Njemačka. TST Villas & Apartments obrađuje Vaše osobne podatke u svrhe navedene u točki IV. ove Politike.

Kontakt informacije:

TST vile i apartmani

D-45141 Essen

Telefon: +49 1573 4517826

E-mail: info@tst-touristik.de

III. KONTAKT ODGOVORNE OSOBE

TST Villas & Apartments je imenovao odgovornu osobu.

Za sva pitanja vezana uz obradu Vaših osobnih podataka i/ili ostvarivanje prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka iz točke X. Politike privatnosti, možete se obratiti odgovornoj osobi na sljedeću adresu:

TST vile i apartmani

Mladen Tomašević

D-45141 Essen

E-mail adresa: info@tst-touristik.de

 1. KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA KOJE RADIMO I IZRAĐUJEMO

U okviru svojih poslovnih aktivnosti TST Villas & Apartments može prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka po kategorijama ispitanika:

Zainteresirane stranke:

 • Kontakt informacije (npr. ime, prezime, e-mail adresa itd.)
 • Podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, PDV(OIB) itd.).

Korisnici:

 • Kontakt informacije (npr. ime, prezime, e-mail adresa itd.)
 • Podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, PDV(OIB) itd.)
 • Podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, e-mail, IBAN, itd.)

Kandidati za zapošljavanje:

 • Kontakt informacije (npr. ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela itd.)
 • Podaci o životopisu (npr. podaci o obrazovanju, prethodnom zaposlenju, radnom iskustvu, fotografija i sl.)
 • Rezultati ispitivanja

Bivši i sadašnji zaposlenici:

 • Sve podatke propisane pozitivnim propisima koji se odnose na radno pravo, računovodstvene i knjigovodstvene propise (npr. ime, prezime, adresa, PDV(OIB), godina rođenja i sl.),
 • Podaci za potrebe interne komunikacije unutar tvrtke (npr. ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave, vozačka dozvola, broj djece i sl.).

Suradnici i poslovni partneri:

 • Kontakt podaci (na primjer: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela itd.)
 • Podaci o životopisu (primjerice podaci o obrazovanju, prijašnjem zaposlenju, radnom odnosu itd.)
 • Podatke potrebne za sklapanje ugovora (primjerice: ime, prezime, e-mail, IBAN, itd.)
 • Podaci potrebni za ispunjavanje zakonskih uvjeta za ulazak u Republiku Hrvatsku ili drugu državu (ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave i dr.).

Obradu gore navedenih kategorija osobnih podataka TST Villas & Apartments provodit će iznimno pod sljedećim uvjetima:

 • Ispitanik je dao izričito dopuštenje za obradu ovih osobnih podataka u jednu ili više specifičnih svrha;
 • Obrada je nužna u svrhu ispunjavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava TST Villas & Apartments ili ispitanika iz područja radnog prava i prava socijalne sigurnosti i socijalne zaštite u mjeri u kojoj je to zajamčeno pravom Europske unije, zakon Republike Hrvatske ili kolektivni ugovor u skladu sa zakonom Republike Hrvatske, kojim su propisane odgovarajuće mjere zaštite temeljnih prava i interesa tuženika.
 • obrada je nužna radi zaštite vitalnih interesa ispitanika ili druge osobe
 • obrada se odnosi na osobne podatke koje je ispitanik očito otkrio
 • obrada je nužna za uspostavu, realizaciju ili obranu pravnih zahtjeva.
 1. NAČINI PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

TST Villas & Apartments može prikupljati osobne podatke na različite načine, uključujući:

 • U sklopu poslovnog procesa i tijekom ispunjavanja zakonskih obveza ili obveza iz ugovora o uslugama;
 • Tijekom praćenja web stranice, uključujući komunikaciju e-poštom usmjerenu na i od TST Villas & Apartments;
 • Vašom molbom za posao,

Kada nam dostavite informacije o objavi sadržaja na našim stranicama ili tijekom vaše izravne komunikacije s TST Villas & Apartments, uključujući osobnu komunikaciju i online komunikaciju putem stranica ili e-pošte;

 1. SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

TST Villas & Apartments može obrađivati osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • Usklađivanje sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan teritorija Republike Hrvatske
 • Ugovaranje i korištenje proizvoda i usluga koje pruža TST Villas & Apartments. ispunjavanje svojih obveza iz ugovora o prodaji usluga i proizvoda TST Villas & Apartments;
 • Ponuda usluga i proizvoda TST Villas & Apartments na tržištu;
 • Analiza i administracija web stranice i kontrola korištenja stranice;
 • Unapređenje usluga i proizvoda TST Villas & Apartments, mjerenje zadovoljstva uslugom;
 • Upravljanje odnosima s ispitanicima (korisnicima stranice i/ili pružateljima usluga) i drugim osobama u obavljanju njihovog poslovanja;
 • Selekcija kandidata za prijem u radni odnos
 • Za marketinške aktivnosti (ako date privolu)

VII. OSNOVA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

TST Villas & Apartments obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećeg:

Sklapanje ugovora o prodaji usluge TST Villas & Apartments. ili drugog ugovora sklopljenog između tuženika i TST Villas & Apartments doo;

Legitimni interes za pružanje i upravljanje internetskim stranicama u statističke svrhe u svrhu utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između ispitanika i TST Villas & Apartments., u svrhu dijeljenja osobnih podataka s trećim stranama u skladu s ovom Politikom privatnosti za svrhu provedbe postupka selekcije kandidata pri zapošljavanju;

Uvedite privilegije za primanje marketinških poruka, biltena, obavijesti usluge e-pošte ili ankete o zadovoljstvu uslugom za obradu vaših upita

Radi ispunjavanja zakonskih obveza TST Villas & Apartments, posebice u pogledu računovodstva, knjigovodstva, propisa radnog prava i drugih zakonskih obveza.

VIII. ZADRŽAVANJE OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci čuvaju se u roku ili posebnim propisom ili ne dulje od onoga što je potrebno za postizanje svrhe za koju se obrađuju – ako rok pohrane nije propisan ili je propisan minimalni rok pohrane.

Osobne podatke pohranjujemo samo kada su nam potrebni za svrhe za koje ih prikupljamo, odnosno u svrhu ispunjenja ugovornih odnosa ili zakonskih obveza i to najduže prema sljedećim kriterijima:

Osobne podatke prikupljene u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih i regulatornih obveza pohranjuje prema propisanim rokovima,

Osobni podaci prikupljeni u svrhu prodaje roba i usluga pohranjuju se za vrijeme trajanja ugovornog odnosa;

Vaše osobne podatke prikupljene za marketinške aktivnosti pohranjujemo dok ne povučete privatnost, otkažete pretplatu ili zatražite brisanje pretplate ili nakon određenog razdoblja neaktivnosti

Osobni podaci bit će izbrisani nakon raskida ugovornog ili radnog odnosa, a najkasnije do isteka bilo koje zakonske obveze čuvanja, osim u slučaju sudskog ili drugog sličnog postupka koji zahtijeva zadržavanje podataka.

 1. PRIJENOS I DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA

TST Villas & Apartments može dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama samo u sljedećim slučajevima:

Ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje prema zakonu;

Ako angažiramo drugu osobu kao tzv. ” podizvođača, odnosno agenta obrade, koji postupa isključivo po nalogu TST Villas & Apartments, pri čemu TST Villas & Apartments. osigurava sve mjere zaštite podataka kao da te poslove obavlja sam;

Ako podatke treba proslijediti trećim osobama radi izvršenja ugovora s ispitanikom;

Na temelju povlastice tuženika.

Takve treće strane uključuju:

Zakonodavna, nadzorna i regulatorna tijela unutar i izvan teritorija Republike Hrvatske Financijske institucije s kojima je TST Villas & Apartments surađivao Revizori unutar i izvan TST Villas & Apartments i druga tijela ovlaštena za reviziju

Dobavljači koje TST Villas & Apartments angažira za obavljanje usluga u ime i za račun TST Villas & Apartments, radi ispunjenja ugovornih obveza s ispitanicima

Ostale agencije, ustanove, udruge, osiguravajuća društva i partnerska društva s kojima TST Villas & Apartments ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji temeljem kojeg poslovni korisnici mogu dogovarati i koristiti proizvode i usluge koje TST Villas & Apartments pruža i sl.

Prilikom prosljeđivanja podataka ispitanika, TST Villas & Apartments strogo se pridržava načela ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka potrebne za realizaciju tražene usluge te poštujući sva ostala relevantna načela zaštite podataka.

Osobnim podacima upravljamo u Republici Hrvatskoj. Iznimno, možemo ih obraditi u drugim državama (primjerice, kada je podizvođač iz druge države angažiran u pružanju određene usluge ili dijela usluge koji uključuje obradu osobnih podataka), u pravilu u države članice Europske unije. Unija. Iznimno, možemo ih obrađivati iu trećim zemljama, no u takvim situacijama uvijek se primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka, ukoliko se osobni podaci obrađuju u Republici Hrvatskoj (npr. primjenom tzv. standardnih ugovornih klauzula Europske unije). za procesore iz trećih zemalja, drugi pravno obvezujući i provedivi instrumenti, obvezujuća korporativna pravila, certifikacija itd.)

 1. PRAVA KORISNIKA

TST Villas & Apartments poštuje pravo na privatnost i podatke prikupljene i obrađene samo uz postojanje zakonske osnove za obradu ovi subjekti u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obred u svojim podacima.

U svakom trenutku možete se obratiti TST Villas & Apartments kao voditelju obrade radi ostvarivanja svojih prava sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka na kontakt adrese iz točke II. ovih Pravila privatnosti. Vašu prijavu možete podnijeti u pisanom obliku na adresu TST Villas & Apartments ili adresu osobe: info@tst-touristik.de

O radnjama koje ste poduzeli po Vašem zahtjevu, TST Villas & Apartments će Vas bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, obavijestiti o poduzetim radnjama. Iznimno, ovaj rok se može produžiti, ako je to potrebno, uzimajući u obzir složenost i brojnost zahtjeva. U tom slučaju TST Villas & Apartments će vas u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva obavijestiti o razlozima kašnjenja.

Ako ste svoju prijavu podnijeli elektroničkim putem, informacije će biti dostavljene elektroničkim putem ako je to moguće osim ako niste drugačije zatražili u svom zahtjevu. Ukoliko TST Villas & Apartments ne postupi po Vašem zahtjevu u roku od mjesec dana, bez odgode, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, obavijestit će Vas o razlozima nepostupanja te o mogućnosti podnošenja prigovora na nadzorno tijelo.

Svaka komunikacija i radnje koje TST Villas & Apartments poduzima u vezi s ostvarivanjem dolje navedenih prava su besplatne. Međutim, ako su vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, posebno zbog svoje ponavljajuće prirode, TST Villas & Apartments može vam naplatiti naknadu, uzimajući u obzir nastale troškove ili odbijanje udovoljavanja vašim zahtjevima.

Možete se obratiti TST Villas & Apartments, kao voditelju obrade, radi ostvarivanja sljedećih prava:

(1) Pravo na pristup podacima – Od TST Villas & Apartments, kao voditelja obrade, možete dobiti potvrdu o tome postupa li s Vašim osobnim podacima, ako se obrađuju, imate pravo na pristup osobnim podacima i informacijama u skladu s člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao što su: svrhe obrade, kategorije osobnih podataka, rokovi itd.

Ako se vaši osobni podaci eventualno prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, imate pravo biti obaviješteni o odgovarajućim sigurnosnim mjerama prijenosa.

Ako to zatražite, TST Villas & Apartments će Vam dostaviti kopiju obrađenih osobnih podataka. Za sve daljnje tražene kopije, TST Villas & Apartments vam može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ukoliko je prijava podnesena elektroničkim putem, osim ako nije drugačije zatraženo, TST Villas & Apartments će iste dostaviti u uobičajenom elektroničkom obliku.

(2) Pravo na ispravak – od TST Villas & Apartments možete zatražiti ispravak Vaših osobnih podataka koji su netočni kao i, uzimajući u obzir svrhu obrade, njihovu, ukoliko su podaci nepotpuni, davanje dodatne izjave.

(3) Pravo na brisanje („Pravo na zaborav“) – od TST Villas & Apartments kao voditelja obrade možete zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka ako je ispunjen jedan od razloga navedenih u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (npr. ako osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako su na temelju obrade Vaših osobnih podataka povučeni ili ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako osobni podaci moraju brisati radi ispunjavanja zakonske obveze prema pravu Europske unije ili prema propisima Republike Hrvatske ili ako se podaci nezakonito obrađuju ili podnese prigovor na izravni marketing).

Ovime vas obavještavamo da TST Villas & Apartments ne smije izbrisati vaše osobne podatke ako je njihova obrada nužna, na primjer, radi ispunjavanja zakonske obveze skrbništva ili iz razloga javnog interesa za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

(4) Pravo na ograničenje obrade – Od TST Villas & Apartments možete zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ako je ispunjen jedan od slučajeva iz članka 18. Opće uredbe o zaštiti podataka, uključujući npr. potrebno je provjeriti točnost Vaših osobnih podataka.

(5) Pravo na prijenos podataka – Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli ili je potrebna za izvršenje ugovora ili poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora i ako se obrada provodi automatiziranim sredstvima, možete : zatražite dobivanje osobnih podataka dobivenih u strukturiranom, standardnom formatu i strojno čitljivom formatu ili prenesite svoje osobne podatke drugom voditelju obrade. Osim toga, možete zatražiti da se vaši osobni podaci prenose izravno od TST Villas & Apartments drugom upravitelju pod uvjetom da je to tehnički izvedivo za TST Villas & Apartments. U tom slučaju, TST Villas & Apartments Vam pruža sve točne informacije o novog voditelja obrade kojemu namjeravate prenijeti svoje osobne podatke, uz davanje pisane suglasnosti TST Villas & Apartments.

(6) Pravo na prigovor – U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka na kontakt adresu iz točke II. i. III. ovih Pravila privatnosti ako se obrada vrši u svrhu javnog interesa ili je nužna za legitimni interes TST Villas & Apartments kao voditelja obrade (uključujući profiliranje) ili ako se vaši podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga. Ako odlučite podnijeti prigovor, TST Villas & Apartments će se suzdržati od daljnje obrade Vaših osobnih podataka, osim ako TST Villas & Apartments ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu (osnove koje imaju prednost nad interesima, pravima i slobodama ispitanika) ili obrada potrebna za uspostavljanje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva.

(7) Pravo na prigovor i pravo na podnošenje prigovora tijelu za zaštitu podataka – Neovisno o Vašem pravu na kontaktiranje upravnog tijela ili suda, ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka od strane TST Villas & Apartments predstavlja povredu Opće uredbe o zaštiti podataka i/ili važećih propisa Republike Hrvatske, možete podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Neovisno o prethodno navedenom, ukoliko smatrate da obradu osobnih podataka provodi TST Villas & Apartments možete kontaktirati njihovu odgovornu osobu na sljedeću adresu: info@tst-touristik.de kako bismo zajednički pokušali riješiti vaš prigovor.

(8) Automatska obrada podataka – TST Villas & Apartments ne vrši automatsku obradu podataka.

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U svrhu zaštite prikupljenih osobnih podataka TST Villas & Apartments provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhu obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode tuženika.

Pristup podacima unutar TST Villas & Apartments ograničen je na one podatke koji su nužni za obavljanje određenih poslovnih zadataka, isključivo ovlaštenim osobama koje su neposredno angažirane na pružanju ili održavanju usluge, te poboljšanju kvalitete i naplate usluga, sukladno jasno definirane uloge i odgovornosti unutar TST Villas & Apartments Svi zaposlenici TST Villas & Apartments vezani su ugovorima o povjerljivosti i surađuju isključivo s partnerima s kojima poslujemo uz odgovarajuće mjere zaštite.

TST Villas & Apartments ne može jamčiti 100% sigurnost prijenosa podataka putem interneta, web stranica, mobilnih aplikacija, računalnih sustava ili bilo koje druge javne mreže.

XII. KOLAČIĆI

Kako bi web stranica TST Villas & Apartments radila ispravno, kako bismo je mogli dodatno poboljšati, kako bismo poboljšali vaše iskustvo pregledavanja, stranica mora na vaše računalo spremiti malu količinu informacija (Cookies).

Informacije o kolačićima na vaše računalo sprema web stranica koju posjetite. Kolačići obično spremaju vaše postavke, web postavke, kao što su željeni jezik ili adresa. Kasnije, kada ponovno otvorite istu web stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. To omogućuje stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama.

Ključni kolačići omogućuju nam da vam poslužimo sadržaj i pratimo promet na našim stranicama i aplikacijama, a analitički kolačići koje koristimo i treće strane koje za nas obrađuju podatke za analizu podataka (npr. Google Analytics) omogućuju nam upravljanje i poboljšanje izvedbe i dizajn naših web stranica i aplikacija, kao i praćenje, pregled, istraživanje i izvješćivanje.

Preglednici i uređaji imaju alate koji omogućuju onemogućavanje kolačića na web-stranicama i u aplikacijama. Ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći pristupiti svim značajkama naših usluga. Predlažemo da vaši ključni kolačići ostanu aktivni radi boljeg korisničkog iskustva i da nam pomognu poboljšati i razviti naše proizvode i usluge.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Pravila privatnosti primjenjuju se od 16.01.2021.

Sve promjene Pravila privatnosti bit će objavljene na našoj web stranici: https://tst-touristik.de/